08.17.17 DIHC Cocktails & Culture

08.17.17 DIHC Cocktails & Culture

09.20 DIHC Zurbaran

09.20 DIHC Zurbaran

09.22 DIHC Sound Bites (asl)

09.22 DIHC Sound Bites (asl)

10.06 DIHC Classics at Cour Regard (ee)

10.06 DIHC Classics at Cour Regard (ee)

10.11 DIHC First Amendment

10.11 DIHC First Amendment

10.17 DIHC More Light (asl)

10.17 DIHC More Light (asl)

10.18 DIHC Lunch Book Group

10.18 DIHC Lunch Book Group

10.23 DIHC Gender in Islam

10.23 DIHC Gender in Islam

10.27 DIHC James Hillman Symposium

10.27 DIHC James Hillman Symposium

11.06 DIHC Hiett Prize Reception (ee)

11.06 DIHC Hiett Prize Reception (ee)

11.07 DIHC 13th Annual Hiett Prize

11.07 DIHC 13th Annual Hiett Prize

12.06 DIHC Different Perspective

12.06 DIHC Different Perspective

DIHC Junior Board

DIHC Junior Board

01.15.18 DIHC MLK Symposium

01.15.18 DIHC MLK Symposium

02.12 DIHC African American Heroism & America's Racial Past

02.12 DIHC African American Heroism & America's Racial Past

02.16 DIHC Classics at Cour Regard

02.16 DIHC Classics at Cour Regard

02.25 DIHC Summer Institutes for Teachers

02.25 DIHC Summer Institutes for Teachers

02.26 DIHC In Motion Migration and Human Rights

02.26 DIHC In Motion Migration and Human Rights

03.10 DIHC Political Philosophy

03.10 DIHC Political Philosophy

03.13 DIHC The Haul & Cast of Being Human

03.13 DIHC The Haul & Cast of Being Human

03.23 DIHC Superintendent's Salon (asl)

03.23 DIHC Superintendent's Salon (asl)

03.24 DIHC Education Forum (ee, je)

03.24 DIHC Education Forum (ee, je)